top of page
BESTUUR AQUATIX BXL

Sam Hertsens

Voorzitter

Dries Froyen

Secretaris

Asma Abouz

Bestuurslid

Farida Chrarid

Bestuurslid

Herman Honée

Penningmeester

Heb jij zin om ons Bestuur te verstevigen? 

JEUGDSPORTCOÖRDINATOR

Pedro Vander Borght

bottom of page